Delva Bowling
Rue Emile Delva 96B
1020 Bruxelles
Belgique (Brabant)
+32(0) 2 428 94 14
12 Pistes